john vuli gate mp3 download


John Vuli Gate Lyrics

Lyrics
Eksee!
Utlwelletse Mapara a Jazz
Oh, oh, oh, oh, oh
Oh, oh, oh, oh
Yewe-! Yewena maan!
Yewena, Yebo
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, ya
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Ah yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, ya
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Yewe-! Yewena maan!
Yewena, Yewena
[Pre-Chorus]
Eh ngithi “choose umaz’khethela”
“Uyababona nawe, baningi maan”
“Choose umaz’khethela”
“Uyababona nawe, baningi maan”
Eh ngithi “choose umaz’khethela”
“Uyababona nawe, baningi maan”
“Choose umaz’khethela”
“Uyababona nawe, baningi maan”
[Chorus]
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi John vuli gate
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli-gate”
[Post-Chorus]
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
[Refrain]
Yewe! Yewena maan!
Yewena, Yebo
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, ya
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Ah yi, bi, yo
Ah yi, bi, yi, bi, ya
Ah yi, bi, ya
Ah yi, bi, yi, bi, yo
Yewe! Yewena maan!
Yewena Yewena
[Colano]
Ungas’bizi laph’ ungena-card-i
Ungena gesi, ukhal’ e-gate-ini
Ungas’bizi laph’ ungena-card-i
Ungena gesi, ukhal’ e-gate-ini
Ungas’bizi laph’ ungena-card-i
Ungena gesi, ukhal’ e-gate-ini
Ungas’bizi laph’ ungena-card-i
Ungena gesi, ukhal’ e-gate-ini
Asiwona lama chithwa, mf’ethu
Asiwona lama-fix, aw’suke
Asiwona lama chithwa, mf’ethu
Uyas’biza ungena-code?
Asiwona lama chithwa, mf’ethu
Asiwona lama-fix, aw’suke
Asiwona lama chithwa, mf’ethu
Uyas’biza ungena-code?
[Chorus]
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vul’ i-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vul’ i-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vul’ i-gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vul’ i-gate”
[Post-Chorus]
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
Ah vuli gate, John vuli gate
[Verse]
Ufunani, baas John-a?
Eh baas John-a
Eh baas John-a
Ah uthandani, baas John-a?
Eh baas John-a
Eh baas John-a
Ah ufunani, baas John-a?
Eh baas John-a
Eh baas John-a
Ah uthandani, baas John-a?
Eh baas John-a
Eh baas John-a
Ah bambelela om’thandayo (Eh baas John-a)
Eh nikezela om’thandayo (Eh baas John-a)
Ah bambelela om’thandayo (Eh baas John-a)
Eh nikezela om’thandayo (Eh baas John-a)
Ah bambelela om’thandayo (Eh baas John-a)
Eh nikezela om’thandayo (Eh baas John-a)
Ah bambelela om’thandayo (Eh baas John-a)
Eh nikezela om’thandayo (Eh baas John-a)
[Intrlude:]
Ek se
“Utlwelletse Mapara A Jazz”
[Bridge]
Eh ngithi “Choose umaz’khethela”
Uyababona nawe, baningi maan!
Choose umaz’khethela
Uyababona nawe, baningi maan
Eh ngithi “Choose umaz’khethela”
Uyababona nawe, baningi maan!
Choose umaz’khethela
Uyababona nawe, baningi maan
[Chorus:]
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli gate”
Eh ngithi nasi i-stoko
Eh ngithi “John, vuli gate”